میگو پاک شده شمشی

55000 تومان

چگونه میگو سایز کوچک به دستم میرسد:

در بسته بندیهای لوکس و بهداشتی با تاییدیه اداره کل دامپزشکی
پروانه بهره برداری از اداره کل دامپزشکی استان فارس به شماره 1182-14
در اوزان1.5و 3 کیلوگرمی
به صورت پاک نشده و با سر
تهیه شده از تازه ترین میگوهای صادراتی خلیج فارس و دریای عمان
تحویل رایگان در محل